IP-suojausluokitukset

IP-luokitusjärjestelmä on Euroopassa käytössä oleva järjestelmä sähkölaitteiden tiiviyden määrittämiseksi. Luokitus kertoo laitteen suojauksen ulkoisia uhkia, kuten pölyä ja vettä vastaan. Luokituksen sisältö on esitetty standardissa IEC 60529. Erilaisista asennustilamääräyksistä kertoo artikkeli sähkökomponenttien IP-luokitusvaatimukset.

Merkintä koostuu tekstistä IP (International Protection), kahdesta numerosta ja vapaaehtoisista kirjainmerkinnöistä. Ensimmäinen kertoo laitteen suojauksen vieraita esineitä ja pölyä vastaan, toisen numeron kertoessa laitteen suojauksesta vettä ja kosteutta vastaan.


Ensimmäinen numero

0: Ei suojausta.

1: Suojaus suuria kappaleita vastaan, halkaisija 50mm tai enemmän.

2: Suojaus keskikokoisia kappaleita vastaan, halkaisija yli 12,5mm.

3: Suojaus pieniä kappaleita vastaan, halkaisija yli 2,5mm.

4: Suojaus erittäin pieniä kappaleita vastaan, halkaisija yli 1mm.

5: Suojattu pölyltä. Ei edellytä täydellistä tiiveyttä, mutta haitallisia pölykertymiä ei saa syntyä.

6: Täydellinen suojaus. Pölytiivis.

 


Toinen numero

0: Ei suojausta vettä vastaan.

1: Suojaus suoraan ylhäältä tulevaa vettä vastaan.

2: Suojaus ylhäältä +/-15 astetta tulevaa vettä vastaan.

3: Suojaus ylhäältä +/-60 astetta tulevaa vettä vastaan.

4: Suojaus vesiroiskeita vastaan.

5: Kestää vesiruiskun joka suunnasta.

6: Kestää suurella paineella tulevan ruiskun.

7: Kestää hetkellisen upotuksen veteen.

8: Kestää pysyvän upotuksen. Lisämerkintänä voi olla suurin sallittu asennussyvyys.

 

 

IP69K-luokitus


IP69K-luokitus on suunniteltu korkeapaineiselle ja kuumalle vesisuihkulle altistuvia laitteita varten. Luku 9 tarkoittaa suojausta lähietäisyydeltä tehtyä korkeapaineista huuhtelua vastaan ja K viittaa huuhteluveden korkeaan lämpötilaan.

IP69K-koestuksessa veden paine on 100 baria ja virtausnopeus n.15 litraa minuutissa. Veden lämpötila on 80ºC. Ruiskutussuutin on 10 cm:n päässä kohteesta.

 

 

Kolmas kirjain - mekaaninen iskunkesto

Kotelon mekaaninen iskunkesto voidaan määritellä IK-luokkana (luokituksen kolmas numero) standardin IEC 62262 mukaisesti.

IK
luokka
Iskuenergia
(
joulea)
Vastaava isku
00 Suojaamaton Ei testiä
01 0.15 200 g esine pudotetaan 7.5 cm korkeudelta
02 0.2 200 g esine pudotetaan 10 cm korkeudelta
03 0.35 200 g esine pudotetaan 17.5 cm korkeudelta
04 0.5 200 g esine pudotetaan 25 cm korkeudelta
05 0.7 200 g esine pudotetaan 35 cm korkeudelta
06 1 500 g esine pudotetaan 20 cm korkeudelta
07 2 500 g esine pudotetaan 40 cm korkeudelta
08 5 1,7 kg esine pudotetaan 29.5 cm korkeudelta
09 10 5 kg esine pudotetaan 20 cm korkeudelta
10 20 5 kg esine pudotetaan 40 cm korkeudelta

 


Lisäkirjain

Vaaralliset osat suojattu:

A: nyrkiltä

B: sormelta

C: työkalulta

D: langalta

 

Täydentävä kirjain

H: Suurjännitelaite.

M: Vesisuojaus koestettu laitteen ollessa käynnissä.

S: Vesisuojaus koestettu laitteen ollessa pysähdyksissä.

W: Laite on koestettu erityisiin sääolosuhteisiin.


Asennusmääräyksissä tai asiakkaan asettamissa laitevaatimuksissa voidaan käyttää numeron tilalla kirjainta X, jolloin asennuspaikka ei aseta kyseiselle ominaisuudelle erityisiä vaatimuksia. Esimerkiksi kuivissa sisätiloissa riittää IP2X, jolloin ainoa asetettu vaatimus on kosketussuoja 12,5mm tai suurempia esineitä vastaan.

 

Lähde: Wikipedia http://fi.wikipedia.org/wiki/IP-luokitus